تراکم در حفاظ شاخ گوزنی

| | 0 Comments

تراکم در حفاظ شاخ گوزنی

 منظور از تراکم در حفاظ شاخ گوزنی چیست ؟

تعداد شاخه اصلی در یک طول دو متری  را تراکم میگویند و هرچه این تعداد بیشتر باشد یعنی فاصله میله ها کمتر بوده و کیفین بهتری دارد.شاخک های اصلی بلند تر از بقیه شاخه ها هستند و ارتفاع حفاظ با آنها سنجیده میشود.

مثلا در یک نرده با تراکم سیزده تعداد شاخه های اصلی در دو متر سیزده عدد است . فاصله تقریبی میلگردها هم از تقسیم نمودن طول نرده که دو متر است بر تراکم که سیزده است بدت میآید .

در مثال فوق فاصله بین شاخه های اصلی حدود ۱۵ سانتیمتر است.

شاخ های اصلی بطور مستقیم به شاسی کار جوشکاری میشوند.

ارتفاع شاخه های اصلی برابر ارتفاع نرده است و شاخکهای فرعی به آنها جوشکاری میشوند.

بعضی از تولیدکنندکان شاخه های فرعی را هم جزو تراکم اعلام میکنند.

معمولا تارکم هایی که بیشترا از ۱۳ ردیف اعلام میشند ب احتساب شاخه های فرعی میباشد .

این تراکم ها گاها تا ۲۰۰ و بالاتر هم اعلام میشود که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و در واقع شمارش تمام قطعات ریز و درشت میباشد .

خلاصه اینکه بصورت رایج تراکم موجود برای حفاظ شاخ گوزنی ۷ تا ۱۳ ردیف صحیح میباشد .

مثلا تراکم ۱۴ احتمالا همان تراکم  رایج ۷ است که با احتساب شاخه های کوچک میان آن ۱۴ ردیف اعلام میشود .

شاخه های اصلی که در شمارش جزء تراکم محسوب میشوند باید دارای دو خصوصیت باشند .

  1. به صورت مستقیم به شاسی جوش شده اند و شاخه های فرعی به آنها جوشکاری و متصل میشوند.
  2. ارتفاع آنها برابر با ارتفاع نرده میباشد .