تولید حفاظ شاخ گوزنی

| | 0 Comments

تولید حفاظ شاخ گوزنی

قیمت نرده و تولید حفاظ شاخ گوزنی به عوامی مختلفی بستگی دارد.

بسیار واضح و مسلم است که در ساخت حفاظ هرچه مواد و روشهای ساخت بهتری استفاده گردد به همان نسبت هم قیمت حفاظ بالاتر خواهد بود.

و قیمت نرده حفاظ شاخ گوزنی تابعی از عوامل مختلف میباشد.

  تولید حفاظ شاخ گوزنی

برخی از عوامل تاثیر گذار در قیمت نرده و تولید حفاظ شاخ گوزنی به شرح ذیل میباشد

۱- نوع میلگرد :برخی کارگاه های کوچک از میلگردها ی ضایعاتی برای

تولید حفاظ شاخ گوزنی استفاده میکنند.

۲- روش جوشکاری:جوشکاری معمولی با الکترود و یا جوشکاری تحت گاز

۳-کیفیت رنگ مصرفی

۴-روش رنگ کاری:اعم از مایع یا کوره ای

۵-روش نصب

۶-ضمانت و خدمات بعد از فروش

برخی از کارگاه های کوچک از میلگردهای ضایعاتی و درجه چندم برای تولید حفاظ شاخ گوزنی استفاده میکنند

که این عامل در طول زمان باعث ایجاد زنگ زدگی و پوسیدگی های شدید و در نتیجه افت کیفیت خواهد شد.
نوع رنگ و روش رنگ کاری هم در تولید حفاظ شاخ گوزنی بسیار با اهمت میباشد .

استفاده از رنگ های دست ساز و ارزان قیمت و روش رنگ کاری سنتی باعث افت کیفیت در تولید حفاظ شاخ گوزنی و زنگ زدگی شدید میشود.
نوع جوشکاری اعم از اینکه بصورت معمولی و با الکترود های معمولی باشد یا از روش جوشکاری تحت گاز استفاده شود نیز بسیار مهم میباشد.
بکار گرفتن جوشکار غیر ماهر و عدم جوشکاری مناسب هم یکی دیگار از عوامل مهم در کیفیت حفاظ میباشد.

روش نصب نیز یکی از مهمترین عوامل در قیمت نردهو تولید حفاظ شاخ گوزنی میباشد.

زیرا نصب غیر اصولی و استفاده از نصابان غیر حرفه ای باعث میگردد حفاظ ها از استحکام کافی برخوردار نباشند.
از همه این عوامل مهمتر  حسن شهرت سازنده حفاظ و معتبر بودن حفاظ سازان میباشد.
زیرا اگر شما از حفاظ سازان معتبر خرید نمایید مطمئن خواهید شد که انها برای حفظ حسن شهرت و باقی ماندن در بازار فروش حفاظ همه موراد گفته شده فوق الذکر را رعایت خواهند نمود.

حتی بعد از فروش و نصب حفاظ نیز احیانا اگر مشکلی پیش بیاید جوابگو خواهند بود.
اما متاسفانه برخی از کارگاه های کوچک هیچ یک از موارد فوق را رعایت نمیکنند و با استفاده از مواد نامرغوب و عوامل غیر حرفه ای هزینه های خود را بصورت چشمگیری کاهش میدهند.