راهکارهای ضروری برای خرید نرده

| | 0 Comments

راهکارهای ضروری برای خرید نرده

راهکارهای بسیار کارآمد و ضروری برای خرید نرده :

بعد از توافق با تولید کننده در نوع حفاظ , قیمت , تراکم , نوع جوش و نوع رنگ حتما از فروشنده بخواهید که نمونه ای از نرده شاخگوزنی مورد توافقرا بعنوان نمونه شاهد برای شما بفرستد.

نمونه شاهد را پس از برسی و تطبیق مواردی که گفته شد با نمونه ارسالی آنرا نزد خود نگه دارید .

موقع تحویل کالای خریداری شده نمونه شاهد را با نرده ارسالی تطابق دهید. از این روش میتوانید مطمین بشوید همه موارد مورد توافق رعایت شده است.

راهکارهای ضروری برای خرید نرده
راهکارهای ضروری برای خرید نرده

لوکس حفاظ امکان بازدید و مشاوره رایگان در محل را فراهم نموده است.

توصیه میکنیم حتما این فرصت را غنیمت شمرده و استفاده نمایید .

ما کارشناسان خبره ای به محل ساختمان و پروژه شما اعزام منمایم .

آنها با بررسی وضعیت دیوار ها از نظر ارتفاع , ضخامت و مجاورتها بهترین نوع نرده حفاظ را به شما پیشنهاد خواهند داد .

با مشاوره در محل اطلاعات رایگان و بسیار مفیدی بدست خواهید آورد.
از کارشناسان بخواهید با توجه به نوع دیوار از نظر مصالح بهترین روش نصب نرده را پیشنهاد دهند.
بعد از اتمام نصب حفاظ باید لکه گیری رنگ انجام شود.

زیرا در هنگام حمل و موقع جوشکار ی , رنگ جاهاییکه جوشکاری شده آسیب میبیند .

نصاب ها باید لکه گیری را انجام دهند . این موارد را در هنگام خرید با فروشنده مطرح نمایید.
هزینه مربوط به نصب را پس از اتمام کار نصب و بعد از لکه گیری رنگ پرداخت کنید.