قیمت حفاظ شاخ گوزنی

| | 0 Comments

قیمت حفاظ شاخ گوزنی :

قیمت حفاظ شاخ گوزنی : حفاظ شاخ گوزنی دارای مشخصات فنی ساخت مانند ارتفاع،

تراکم (تعداد ردیف در هر شاخه) و رنگ‌آمیزی نیز می‌باشد که در تعیین قیمت حفاظ شاخ گوزنی برای ساختمان نقش دارند.

در این بین تراکم‌های ۱۱ تا ۱۵ ردیف در هر شاخه،

معمولاً ساخته شده و موجود هستند و ارتفاع آن بستگی به کار و نیاز مشتری دارد.

قیمت حفاظ شاخ گوزنی
قیمت حفاظ شاخ گوزنی

میلگردهای حفاظ شاخگوزنی

برای اتصال میلگردهای حفاظ شاخگوزنی، از دو نوع جوش الکترود و جوش CO2 استفاده می‌شود

و این فاکتور نیز در تعیین قیمت حفاظ شاخ گوزنی نقش دارد.

میلگردها به طریقی به هم جوش خواهند خورد که هرکدام به یک سمتی رشد کرده

و دارای آرایش منظمی باشند و مانع عبور انسان و حیواناتی مثل گربه شوند.

رشد استفاده از حفاظ شاخگوزنی در ایران

رشد استفاده از حفاظ شاخگوزنی در ایران به این دلیل بود

که سیستم‌های سنتی که برای افزایش ایمنی ساختمان به کار می‌رفت،

با نمای امروزی همخوانی کافی نداشته و این میزان ظرافت و زیبایی و همچنین ضریب امنیت بالا نداشتند.

همچنین بهاء تمام شده قیمت حفاظ شاخ گوزنی نیز از سایر نرده ها مناسبتر میباشد.

به همین علت معماران به این نتیجه رسیدند که باید نسل جدیدی از حفاظ‌ها وجود داشته باشد که هم به امنیت و هم زیبایی نمای ساختمان کمک کند.

بنابراین حفاظ‌های شاخ گوزنی ساخته و به بازار عرضه شدند که در صنعت ساختمان مورد استقبال قرار گرفتند.